BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 01 > 07
Kategoria: Informacje ważne

Relacja z III sesji Rady Gminy Kozy

Dodano: 2011-01-07 07:30:00Wygasa: 2011-01-31

W dniu 28 grudnia br. w sali widowiskowej Domu Kultury w Kozach odbyła się III sesja Rady Gminy Kozy VI kadencji.

Na początku sesji Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Sadlik powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności dyrektorów szkół, dyrektorów jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Gminy.

Radni zgłosili następujące interpelacje:


Radny Miłosz Zelek
1. Wniosek o rozważenie rozpoczęcia prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kozy. (obecny był wykonany w 1997 r.). Dokument jest potrzebny do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kozy, co pozwoli na nowe inwestycje.
2. Pytanie czy istnieje możliwość przywrócenia Galerii Pana Świerkota w Kozach.
3. Wnioski o uzupełnienie strony internetowej gminy Kozy o zakładkę „Dam Pracę"- portal dla przedsiębiorców, zakładkę z honorowymi obywatelami, osobami i organizacjami nominowanymi do nagrody księdza Londzina. Wniosek o usunięcie starej informacji o zamknięciu ul. Kościelnej od 15 grudnia.
4. Pytanie kto zarządza terenem obok budynku GOPS, GZOSiP, ponieważ jest problem np. z wykaszaniem trawy, utrzymaniem porządku w trakcie roku.
5. Wniosek o wpłynięcie na odśnieżanie chodnika przy ul. Bielskiej obok sklepu Żabka.
6. Przy rondzie im. Kunickiego oraz na ul. Spółdzielczej znajdują się informacje o zablokowaniu dróg oraz objazdach budowanego ronda na Nadbrzeżnej prośba wystąpienie do powiatu do wykonawcy o usunięcie tych znaków.
7. Podziękował za naprawę barierki przy wiadukcie na ul. Nadbrzeżnej.

Radny Roman Ślosarczyk - Pytanie o wyjaśnienie sprawy usunięcia drogowskazu, który stał na parkingu przy poczcie.

Radny Krzysztof Sporysz:
1. Wniosek w imieniu mieszkańców o zainstalowanie oświetlenia na ul. Piaskowej.
2. Wniosek o zwracanie większej uwagi na odbiory prac remontowych i inwestycyjnych.
3. Pytanie o odbiór śmieci w Kozach, dlaczego u nas trzeba płacić, a w innych gminach można to zrobić inaczej.
4. Wniosek o przeznaczenie 5 miejsc za Urzędem Gminy na potrzeby interesantów.
5. Wniosek o przemyślenie sprawy utworzenia bazy noclegowej na terenie Kóz.
6. Wniosek o zwiększenie nakładu „Koziańskich Wiadomości".

Radna Grażyna Leśniak
1. Wniosek o reaktywowanie boiska sportowego przy ul. Tęczowej.
2. Wniosek o poprawę bezpieczeństwa drogowego na ul. Podgórskiej, zwłaszcza rejonie zakrętu obok drugiego mostka. Wniosek o zamontowanie lustra oraz o ograniczenie na tej drodze dopuszczalnej prędkości.
3. Wniosek o zrobienie odprowadzenia wody opadowej przy ul. Krakowskiej przed mostkiem koło baru nad potokiem, by można było przejść chodnikiem podczas deszczu.

Radny Tomasz Matuszek
1. Pytanie o to kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie chodników wzdłuż ulic Bielskiej i Krakowskiej, jeżeli właściciele posesji, to proszę o umieszczenie informacji o tym obowiązku na stronie internetowej gminy oraz w Koziańskich Wiadomościach.
2. Wniosek o postawienie lepszego oznakowania drogi, mającego zapewnić większe bezpieczeństwo na ul. Krakowskiej w pobliżu kościoła w Kozach Gajach.

Radny Tadeusz Bednarz
1. Wniosek o remont ulic Chabrowej i Spółdzielczej, zwłaszcza o naprawę poboczy i o postawienie znaku drogowych ograniczającego ruch powyżej 2,5 t za wyjątkiem miejscowych firm i mieszkańców.
2. Wniosek o poprawę, najlepiej w ramach gwarancji zjazdu w prawo z ul. Rzemieślniczej na ul. Nadbrzeżną.

Radny Jacek Kaliński
1. Wniosek o stworzenie dogodniejszych warunków dla reaktywacji kawiarni w hali sportowej Centrum Sportowo-Widowiskowego.

Radny Jan Pezda
1. Wniosek o zwrócenie uwagi firmie odśnieżającej o lepsze odśnieżanie ulic bocznych.
2. Wniosek o lepszy nadzór nad pracą pracowników gospodarczych przy odśnieżaniu chodników dla pieszych.
3. Wniosek o staranniejsze odśnieżanie chodnika koło sklepu Ewant obok ośrodka w okolicy skrzyżowania.
4. Pytanie kto powinien naprawić chodnik dla pieszych przy ul. Lipowej obok nowego ośrodka zdrowia ?
5. Pytanie, czy w związku ze zorganizowaniem objazdu ul. Przecznią odnośnie budowy ronda. na ul. Krakowskiej i Bielskiej, jest przewidziane zatrudnienie osoby do przeprowadzania dzieci idących do szkoły przez ulicę Przecznią ?

Radni zapoznali się również z informacją na temat realizowanych przez gminę Kozy inwestycji, w tym również z udziałem środków unijnych.

Rada podjęła również dwie uchwały:
1. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów. Uchwała dotyczy utworzenia wydzielonych rachunków dochodów szkół i przedszkola w Kozach. Na h rachunki będą wpływać środki finansowe z określonych w uchwale źródeł np. ze zbiórki surowców. Środkami tymi będą dysponować dyrektorzy szkół i przedszkola (Uchwała)
2. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. Na miesięczne wynagrodzenie Wójta składa się: wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.200 zł, dodatek funkcyjny - 1.500 zł, dodatek za wieloletnią pracę - 10% wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatek specjalny 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. (Uchwała)


Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Pani Bożena Sadlik złożyła wszystkim życzenia pomyślności w Nowym Roku i zamknęła obrady III sesji Rady Gminy Kozy.

MTJ


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2011 > 01 > 07

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u